Nazywam się Ania Czajkowska, jestem psychoterapeutą, specjalistą resocjalizacji młodzieży, pedagogiem oraz trenerem Familylab Association. Zapraszam rodziców i dzieci na spotkania indywidualne, grupowe, treningi i seminaria inspirujące.

Kluczem do rozwiązania większości problemów w rodzinie jest wsparcie rodziców w procesie wychowawczym, aby mogli pewnie i mądrze przewodzić swojemu dziecku i budować z nim autentyczną relację. Impulsem do sięgnięcia po pomoc specjalisty mogą być aktualne trudności życiowe czy zmiany w rodzinie takie jak rozwód, śmierć, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana szkoły. Mogą to być również trudności w komunikacji między rodzicami i dzieckiem, niepokój rodziców związany z pogorszeniem samopoczucia dziecka, podejmowanie przez nie nieadekwatnych do wieku lub destrukcyjnych zachowań.

Konsultacje są skierowane do rodziców którzy

  • niepewnie czują się w rodzicielstwie i mają wątpliwości, czy stosowane metody wychowawcze są odpowiednie do wieku i potrzeb dziecka
  • są rodzicami dziecka borykającego się z problemami emocjonalnymi lub społecznymi, związanymi także z nadużywaniem mediów, zaburzeniem rytmu dobowego i wywiązywaniem się z obowiązków
  • nie wiedzą jakie reakcje w określonych sytuacjach są najbardziej adekwatne i wspierające dla dziecka, aby przewodzić i egzekwować wprowadzane zasady, bez naruszania godności i granic obu stron, oraz niszczenia relacji
  • chcą przyjrzeć się trudnym emocjom w kontakcie z dzieckiem, takim jak np. złość, niechęć, rozczarowanie, brak zaufania i poszukać dróg ich autentycznego i niekrzywdzącego wyrażania

Konsultacje mogą pomóc rodzicom spojrzeć całościowo na dziecko i środowisko w którym funkcjonuje, nie mają natomiast charakteru uniwersalnych porad czy gotowych rozwiązań. Podczas konsultacji wychowawczych przyglądamy się dotychczasowym relacjom, zasadom panującym w danej rodzinie i rozważamy ich zmianę, która może doprowadzić do lepszego funkcjonowania. Czasem rodzina potrzebuje niewielkiego wsparcia, które zamyka się w kilku spotkaniach, zdarza się również, że problem wymaga większej ilości konsultacji. Bywa również tak, że gdy zapoznamy się z daną sytuacją, kierujemy do odpowiednich specjalistów dziecko, rodziców lub całą rodzinę.

Jak poprawiać relacje w rodzinie?

Proponuję pracę nad relacjami w rodzinie, doskonaleniem komunikacji rodziców z dziećmi i młodzieżą. Inspiruję się widzą przekazywaną przez takich specjalistów jak:

Jesper
Juul

Jesper Juul

Marshall
Rosenberg

Marshall Rosenberg

Thomas
Gordon

Thomas Gordon

Pracując z rodzicami podczas konsultacji zachęcamy do poszukiwania własnej drogi świadomego rodzicielstwa, pogłębiania relacji z dzieckiem i stawania się dla niego coraz bliższą osobą oraz wyrozumiałym i cierpliwym przewodnikiem.

OFERTA

DLA DOROSŁYCH: Treningi rodzicielskie w nurcie rodzicielstwa bliskości, porozumienia bez przemocy. Seminaria inspirujące według Jespera Juula. Spotkania indywidualne, poradnictwo, praca nad relacjami w rodzinie, małżeństwie.

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: Spotkania indywidualne, praca nad relacjami w rodzinie i z przyjaciółmi. Grupy psychoedukacyjne. Mediacje rówieśnicze. Profilaktyka uzależnień. Konsultacje online i wsparcie telefoniczne.